Penjelasan dan Jenis-Jenis Angle Dalam Kamera

Penjelasan dan Jenis-Jenis Angle Dalam Kamera

Sudut kamera atau kamera angle adalah posisi kamera yang mengambil gambar suatu objek atau subjek dari sudut tertentu. Sudut kamera ini dapat mempengaruhi cara orang melihat dan merespon gambar yang dihasilkan. Dalam mengambil sebuah gambar, pemilihan sudut sangatlah penting untuk …

Read More